Welkom

Sint Maarten langs de weg is de plek in Groningen waar u zin en inhoud kunt geven aan uw levensmomenten, waar u mensen kunt ontmoeten en waar u terecht kunt met vragen. Dagelijks kunt u tussen 10.00u en 18.00u in de dagkapel even stil worden en een kaarsje branden. Ook kunt u hier terecht voor de begeleiding van rituelen.

Buiten de zondagse vieringen vindt u hier koffie ochtenden, meditatie en gebed. Ook kunt u er terecht als u een levensmoment een christelijke invulling wilt geven. Hierbij kunt u denken aan het zegenen van een relatie, een zegen over het nieuwe leven maar ook aan een afscheidsritueel voor uw dierbare bij de begrafenis of crematie. Samen kunnen we er op een passende, persoonlijke wijze vorm aan geven. Wij doen dit op een persoonlijke, professionele en geïnspireerde wijze voor iedereen die op een of andere manier christelijk gelovig is, of deze nu aangesloten is bij een kerk of niet.

Wij weten ons gesteund door een traditie die kan stoelen op duizenden jaren ervaring en inspiratie uit onze bron, Jezus Christus.

Hierdoor weten wij mensen op bijzondere wijze nabij te zijn op de belangrijke momenten van het leven zoals geboorte, relaties en afscheid.
Het werk wordt gesteund door een geloofsgemeenschap onder de naam ‘Sint Maarten langs de weg’. Hoe sint Maarten in de voetsporen van Jezus trad, inspireert ons hierbij.

Wilt u de mantel van Sint Maarten om u heen ervaren, neem dan contact op met de geestelijk verzorger/ ritueel begeleider:

Victor Scheijde
Witte de Withstraat 2A
9726 EC Groningen
tel. 050-364 42 56
e-mail: info[at]mijn-leven.eu

Gelieve afspraken te maken tijdens kantooruren (8.30u – 17.30u). In noodgevallen is de geestelijk verzorger echter dag en nacht bereikbaar.

Of neem contact op via het contactformulier.

Kijk ook eens op: www.groningen.okkn.nl en www.okkn.nl