We moeten af van doemscenario’s

Met persoonlijke coaching gaan we op zoek naar jouw eigen kwaliteiten en jouw passie voor dingen. Hierbij gaan we van doemscenario’s die jou tegenhouden te doen waar jij goed in bent over naar een positieve waardering van jouw kwaliteiten. We hebben daarbij aandacht voor jouw eigen verhaal en hoe dat past in het grotere verhaal in de wereld om je heen. Hieronder maak ik een uitstapje naar die wereld om ons heen die ons allen toch lief is maar die veel problemen kent. Het is heel belangrijk hoe we aandacht vragen voor die problemen, want dat heeft invloed op hoe wij ons daarin opstellen

Het grote verhaal

Een belangrijk groot verhaal vandaag de dag is dat van het klimaat. Wat mij daarbij opvalt is dat de meeste berichtgeving doemscenario’s schetsen. ‘Wat als’ verhalen verschijnen veelvuldig, zoals wat als er geen bijen meer zijn, maar ook de filmindustrie speelt er nog steeds op in. Natuurlijk is het belangrijk dat we aandacht blijven houden voor de milieuproblematiek en de daarbij horende klimaatissues. Wat ik mij echter wel afvraag is waarom er meer berichten vanuit een negatief aspect verschijnen dan vanuit een positief aspect. Ik weet niet hoe het voor jou is, maar wanneer ik op sociale media berichten tegenkom die op een positieve manier insteken, ben ik eerder geneigd het bericht te lezen of het filmpje te bekijken. Het zien van dit soort berichten geven mij ook eerder het besef dat het zinvol is om je in te zetten iets te veranderen in je eigen leefomgeving, hoe klein ook, zelfs in je eigen tuin. De negatieve beelden en berichten daarentegen, geven eerder het gevoel dat de problemen onontkoombaar zijn, dat het toch allemaal geen zin meer heeft. Het lijkt alsof het doemscenario wordt ingezet om mensen wakker te schudden. Eigenlijk is dat wel een beetje grappig wanneer je kijkt naar onze geschiedenis. Mensen gruwelen nog bij het beeld van bijvoorbeeld de Kerk die vroeger veelvuldig hel en verdoemenis preekte in de hoop dat mensen zich bekeerden en beter gingen leven, op basis van wat toen het grote verhaal was: het Evangelie. Nu hebben we een nieuw groot verhaal: het klimaat. Maar pakken we het structureel anders aan dan vroeger? Volgens mij niet. Veel heeft weg van wat in religieuze kringen ‘profeteren’ heet. Een toekomst schetsen, die gebaseerd wordt op wat er in het heden plaatsvindt. Het probleem daarbij is dat de mensen waarbinnen die profetieën worden gedeeld, eenzelfde referentiekader moeten hebben. Door de versnippering van onze wereld kunnen we echter niet meer spreken van een gedeeld referentiekader, waardoor de uitwerking van die profetieën naar mijn idee de plank misslaan. Het levert reacties op van “ach, het heeft toch geen zin”, of een meer ‘Trumpiaanse’ houding van “het is allemaal niet waar”. Het doet mij ook denken aan de houding waarbij je uitgaat van het ergste, zodat je niet teleurgesteld raakt.

Stap voor stap

Zelf denk ik dat het goed is om meer aandacht te krijgen voor positieve berichten die ons uitnodigen om mee te werken aan de verbetering van de wereld. Inspirerende initiatieven zoals in Yellowstone Park waar ze in 1995 een groep wolven loslieten die invloed hadden op het ecosysteem waardoor er een grotere biodiversiteit kon ontstaan, zoals je in de video in deze post kunt zien.

Door een ogenschijnlijk kleine stap te zetten zet je iets groters in gang. Of zoals onlangs een jonge Nederlandse student begonnen is met de uitvoering van zijn idee om de oceanen schoner te maken met zijn ‘Ocean cleunup’. Dat zijn hoopgevende en inspirerende berichten.

In de jaren negentig van de vorige eeuw is er wel een poging gedaan. Op de televisie waren er toen spotjes van ‘postbus51’ met de slogan: ‘Een beter milieu begint bij jezelf’. Hierin werden kleine en grote stappen voorgesteld die we zelf konden doen om een positieve invloed te hebben op het milieu. Hierbij werden zowel positieve als negatieve beelden gebruikt. Het bijzondere is dat ik mij het positieve filmpje over huisvuil mij herinnerde dat mij nu nog steeds prikkelt om wat te doen aan de grote hoeveelheid huisvuil die we met zijn allen produceren. Helaas lijken de bedrijven er zelf maar weinig mee te hebben gedaan, want in plaats van minder verpakkingsmateriaal om producten te gebruiken zitten er tegenwoordig soms wel meer dan drie verpakkingen om je product. Maar laten we ons vooral positief blijven inzetten voor de kleine stappen die we zelf kunnen zetten.

Word je bewust van je eigen kwaliteiten

Wanneer ik mensen coach, heb ik aandacht voor de details. De kleinigheden die je positief kunnen stimuleren je eigen kwaliteiten in te zetten. Vaak wil men veel te grote dingen bereiken en wel het liefste meteen. Men is gefixeerd op verandering van zichzelf, omdat dat de sleutel tot succes moet zijn. Eerst moet je dan succes kwalificeren, want wat betekent succes voor jou? Is dat alleen gericht op meer winst? Ik geloof niet zozeer in verandering, althans niet radicaal. Het is veel belangrijker om je bewust te worden van je eigen kwaliteiten die je zelf hebt. Hoe meer zicht je daar op krijgt, hoe minder belang je gaat hechten aan radicale veranderingen. Natuurlijk kan er wel iets radicaal veranderen, maar meer omdat je ontdekt hebt waar je eigen kwaliteiten al lagen en omdat je dan echt bij jezelf kunt komen. Vind je dat lastig? Samen kunnen we met persoonlijke coaching ontdekken wat jouw kwaliteiten zijn en waar jouw passie ligt.

Victor Scheijde, coach